News

Buổi họp hội đồng đầu năm học mới

08/08/2023

Trong sáng ngày 08/08/2023, trường THCS Nguyễn Trường Tộ đã tổ chức buổi họp Hội đồng giáo dục đầu năm,...