Thông báo khác

Góc cảnh báo

Gần đây, xuất hiện nhiều hiện tượng lừa đảo tinh vi. Sau kịch bản gọi điện “con đang cấp cứu” thì hiện nay lại có thêm hiện tượng giả danh PHHS để lừa đảo học…

Xem thêm