Công điện – công văn về công tác tiêm vắc xin COVID-19

  1. Công điện 03 của Thành phố về tăng cường công tác tiêm vắc xin COVID 09.8.2022

Link tải tệp Công điện 03 của Thành phố về tăng cường công tác tiêm vắc xin COVID 09.8.2022 để xem chi tiết

https://drive.google.com/file/d/18-HmaAtEsQb66rtGsLxbxzDSn-VNF9Xb/view?usp=sharing

2. Công văn 1412 về tăng cường Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 (19.7.2022)

Link tải Công văn 1412 về tăng cường Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 (19.7.2022) để xem chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1BygSptVxrXeiQT7bKi4_2qPuCauPnE1s/view?usp=sharing

3. Công văn 1589 về Thực hiện Công điện 03 của Thành phố về Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID 10.8. 2022

Link tải Công văn 1589 về Thực hiện Công điện 03 của Thành phố về Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID 10.8. 2022 để xem chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1YTwV24M6VbnOy1WQKjC8eanpJgAWTf2j/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *