Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023

–  Từ 01/6 đến 30/6/2022: Khảo sát thông tin học sinh diện có giải (diện 2.3) để xây dựng kế hoạch tuyển sinh

CMHS đăng kí thông tin tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Pm0BgLNUmEPDkQtV04X3fpRNXHmwbgI1GwzOQ0JpD9cNng/viewform

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *