Hưởng ứng cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”. Hình ảnh Bác mãi đẹp trong tâm trí chúng em.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *