Thông báo từ Sở , Phòng GD&ĐT

Công thư về Dạy học trên truyền hình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                                 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020 Kính gửi:                                   – Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;                                  …

Xem thêm