Cập nhật: 24/01/2018 Lượt đọc: 1020

THƯ MỜI: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

             UBND QUẬN ĐỐNG ĐA                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
                                                     THƯ MỜI
 
 
 
Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
 
 
 
Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Trường Tộ trân trọng kính mời:
 
Đại diện cựu học sinh
 
tới dự lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường
 
 
 
Thời gian:  18h15 ngày 15/4/2017
 
Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Trường Tộ - Số 20 ngõ 5 Láng Hạ          
 
Mọi thông tin xin liên hệ:
 
Email: thcsnguyentruongto.hanoi@gmail.com
 
                              Website: http://thcsnguyentruongto.edu.vn
 
 
 
“Thông báo này thay cho giấy mời”
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Nguyễn Phạm Thắng
 
 
 
 Lưu ý:
 
Do đặc điểm vị trí của trường, kính đề nghị quý vị đại biểu và khách mời không đi xe ô tô đến trường.
Các tập thể lớp, cựu học sinh có nhu cầu gặp gỡ, giao lưu có thể đến trường từ 8h-15h ngày 15/4/2017 (cần liên hệ trước)