Cập nhật: 03/08/2018 Lượt đọc: 1601

THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2018 – 2019

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ thông báo lịch tập trung học sinh năm học 2018 – 2019 như sau:

1) Thứ 7, ngày 04/08/2018: Chương trình chòa đón học sinh khối 6

Thời gian: từ 7h30 đến 10h30

2) Thứ 2, ngày 13/08/2018: Tập trung học sinh toàn trường

- từ 7h30 đến 8h30: học sinh khối 8,9

- từ 9h đến 10h: học sinh khối 6,7

3) Thứ 4, ngày 15/08/2018:  Học sinh đi học theo TKB số 1

- từ 7h40 đến 12h: học sinh khối 8,9

- từ 12h45 đến 17h15: học sinh khối 6,7