THCS Nguyễn Trường Tộ - THCS Nguyễn Trường Tộ
Album ảnh
 • ______LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015________

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6565_531x300.png

 • ________LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015__________

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6563_531x300.png

 • ________LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015__________

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6568_531x300.png

 • ________LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015__________

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6571_531x300.png

 • ________LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015__________

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_mua_531x300.png

 • ________LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015__________

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6573_531x300.png

 • ________LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015__________

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_IMG_6574_531x300.png

 • ________LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015__________

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_tang_hoa.jpg

 • ________LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015__________

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_đai_bieu_531x300.png

 • ________LỄ CAM KẾT ATGT NĂM HỌC 2014-2015__________

  /Media/AuflaGallery/Medium/I534011718_a1_531x300.png

Thông Báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - QUẬN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH LỚP 6

NĂM HỌC 2015-2016

A-              TÓM TẮT KẾT QUẢ GIÁO DỤC :

v Liên tục là trường dẫn đầu Quận về kết quả các kì thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố (chiếm gần 50% tổng số giải của toàn Quận)

v Kết quả n¨m häc 2014-2015: 98% đạt học lực Khá - Giỏi, 100% đạt hạnh kiểm Tốt - Khá.

 

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2014-2015

TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - QUẬN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH LỚP 6

NĂM HỌC 2014-2015

A-                TÓM TẮT KẾT QUẢ GIÁO DỤC :

*  Liên tục là trường dẫn đầu Quận về kết quả các kì thi HSG cấp Quận, Thành phố (chiếm gần 50% tổng số giải của toàn Quận)

Kết quả n¨m häc 2013-2014: 97% đạt học lực Khá – Giỏi, 99% đạt hạnh kiểm Tốt – Khá.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2013 -2014

TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - QUẬN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH LỚP 6

NĂM HỌC 2013-2014

Video
Album ảnh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
Địa Chỉ: 20 ngõ 5 Láng Hạ - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội
Liên Hệ Tel: (04) .35146842 Email: thcsnguyentruongto.dongda@gmail.com

>