THÔNG BÁO

Thông báo: Kế hoạch Tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các CSGD công lập đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy làm việc tại các CSGD công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước

Ngày 09/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2362/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo…

Xem thêm